Korsika

příslušnost: Francie
poloha: Středozemní moře na západ od Itálie
rozloha: 8,7 tis. km2
počet obyvatel: 220 000, polovina žije ve městech Ajaccio a Bastia
nejvyšší hora: Monte Cinto 2 706 m
nejdelší řeka: Golo 84 km
řeči: francouzština a korsičtina datum: rok 2006

Pláž Porto, Korsika

Staří Řekové pojmenovali Korsiku jako Kalliste (krásná, nádherná, nejkrásnější). Říká se jí také Ile de Beauté – Ostrov krásy, Ostrov vůní, Ostrov kontrastů a Pohoří v moři. A všechna tahle pojmenování jí opravdu vystihují. Je to krásný ostrov, který je na každičkém kousku zcela jiný.

Když sem pojedete na čtrnáct dní, nebudete se za celou dobu nudit. Můžete tu v jeden den vylézt na vysoké dvoutisícové hory a po návratu se slunit na plážích (písečných, kamínkových, jaké jsou libo). Můžete vidět krajinu krásně zelenou porostlou hustými lesy a stejně tak i krajinu sušší s hustou pokrývkou nízkých pichlavých keřů - machií.

Korsika je známá především tím, že je tady francouzská legie, narodil se tu Napoleon Bonaparte, jsou tu krásné staré Janovské věže na pobřežích, Janovské kamenné mosty a rostou tu korkové duby. Je tu také známá vysokohorská náročná túra GR20, která vede po horských hřebenech.

A co je hlavní - Korsika zatím ještě není dotčena masovým turismem a díky tomu tu panuje krásná uvolněná atmosféra.

městečko Korte, Korsika

Po Sicílii, Sardinii a Kypru je Korsika čtvrtý největší ostrov ve Středozemním moři. Geologicky patří k Sardinii, územně pod Francii, ale na mnoha věcech je vidět, že by Korsičané byli nejraději samostatní (např. ručně přeškrtané francouzské názvy vesnic a měst na dopravních značkách).

Korsika sice spadá pod Francii, ale všechny dopravní značky obsahují názvy měst nejen ve francouzštině, ale také v korsičtině.

Korsičané jako takoví jsou milí lidé středomořského rázu. Ale nedomluvíte se tu jinak než francouzsky nebo korsicky. Ano, jeden starý pán sice uměl jednu větu anglicky a i se s ní chlubil, ale ta věta zněla: "I love you" a on jí povídal jedné dívce z naší party při nakupování ovoce :). Typická pro korsičany je prý jejich láska k rodině, rodnému ostrovu a prý i dodržování tzv. vendetty, nebo-li krevní msty.

Socha v pomníčku na Cap de Corse

Již od dávné minulosti byla Korsika středem zájmu jiných národů, které ji chtěly dobýt a ovládnout - Torreánové, Řekové, Etruskové, Kartaginci, Římané, Mauři, Pisané a Janové. Nakonec však skončila v rukou Francie.

Majestátné pohoří

Nejvíce asi Korsiku ovlivnili Janované a Francouzi. Janovský vliv je vidět především na architektuře - mosty a strážní věže.

Janové vybudovali v 16. století systém strážních věží po celém obvodě ostrova. Bylo jich asi 150 a sloužily k ochraně před nájezdy pirátů. V současnosti jich je dochovaných asi 85. Byly kruhového tvaru, 14 až 19 metrů vysoké a průměr měly 8 až 15 metrů. Byly tu dvě místnosti s vchodem ve výšce 5 m, tak aby nebylo snadné je přepadnout. Součástí byly i nádrže s pitnou vodou.

V současné době jsou věže polorozpadlé, ale tvoří krásnou scenérii na mořském pobřeží.

Dalším prvkem korsické architektury jsou Janovské mosty. Jsou charakteristické jedním obloukem a úzkým kamenným chodníkem s výrazným zalomením.

Janovský most na Korsice

Asi nejnavštěvovanější je most v údolí Spelunca, kde se dá také velmi dobře v tamním potoce vykoupat. My jsme tady také natrefili na příjemnou podívanou. Kde se vzalo, tu se vzalo stádo koz, které se ze zalesněných svahů přiřítilo k mostu a využilo ho pro přechod na druhý břeh potoka. Bylo vidět, že to tam dobře znají a asi i často využívají. Inu je dobře, že most slouží svému účelu a není jen zarůstající památkou pro turisty.

Na korsice je několik řek a mnoho potoků tekoucí z hor. Veškerá voda v nich je průzračně čistá a také dost chladná. Přesto ale v letních měsících slouží řeky ke koupání a jejich kamenité břehy jsou posety odpočívajícími korsičany. Díky teplému podnebí se zdejší obyvatelé nechodí koupat do moře, ale právě sem do vnitrozemí do chladných řek. Zkusili jsme to několikrát a je to opravdu mnohem příjemnější než slané teplé moře.

Voda v potocích je tak čistá, že se dá i bez potíží pít. Doporučována k pití ale není, vzhledem k velkému množství dobytka, který se volně potuluje po zdejších horách a který může ovlivňovat kvalitu tekoucí povrchové vody. Někteří z naší party vodu z potoků v horách pili a nikomu nikdy nic nebylo.

Volně žijící domácí zvířata v horách jsou další zvláštností tohoto ostrova. Zdejší obyvatelé své krávy a domácí prasata nechávají žít ve volné přírodě. Všechny zvířata jsou ale označená a pravděpodobně mají stále své majitele.

Je to ale velmi zvláštní a překvapující pocit, když stoupáte na nějakou horu, musíte lézt po vysokých šutrech, div nešplháte a najednou proti vám stojí kráva se zvonečkem na krku a tváří se dost unuděně a překvapeně, že vás tam vidí. Domácí prasata zase potkáte v lesích kolem Lac de Nino. I toto patří k charakteristickým rysům uvolněnosti Korsiky.

Korsická kráva

Hory tvoří podstatnou část Korsiky. Jak je vidět na jednom pojmenování zmíněném hned v úvodu, Korsice se také říká "Pohoří v moři". A to jí přesně vystihuje. Hory jsou tu opravdu krásné. Vysoké, majestátné, s velkým množstvím průzračných potoků a vysoko položených ples.

Korsika je nejméně zalidněné území v celém Středomoří. Průměrná hustota je 27 lidí/km2.

Pokračování .......

"SVĚT NENÍ NEBEZPEČNÝ KVŮLI ZLÝM LIDEM,
ALE KVŮLI TĚM, KTEŘÍ S TÍM NIC NEDĚLAJÍ." (Albert Einstein)
"SÍLU, ODVAHU A SEBEVĚDOMÍ ZÍSKÁVÁME KAŽDOU ZKUŠENOSTÍ, V NÍŽ SE STAVÍME STRACHU TVÁŘÍ V TVÁŘ." (E. Rooswelt)
Michaela Hab. - Cestování